Views
1 year ago

Kundana ePaper - 01/07/2016

 • Text
 • Okwa
 • Kutya
 • Mboka
 • Osho
 • Noku
 • Ndika
 • Ngaashi
 • Ngoka
 • Ashike
 • Taya
 • Kundana
 • Epaper

Kundana ePaper -

ISSN 2026-7797 Oshifo sho New Era Publication Corporation Vol. 03 No. 091 N.00 Mwa kwatelwa oishoshela Etitano, 01 July - 07 July 2016 MENI: • NFC na NFVF yashaina euvathano lyoofilima • Endapo nawa Meme Hilma Hilda Nangula Amaambo • ‘Desert Storm’ meni lyomulongo nayatano paWBO Etunhilo loshikwenyenye norubella! EPANDJA 9 50 KG a pititha EPANDJA 3 Ekundukima EPANDJA 3 Kandjoze a kunkilile edhaneno lyolusheno Tel:(065) 238990; Fax: (065) 231305; P/Bag 13364 Windhoek; email: hshaanika@kundana.com.na; website: www.kundana.com.na

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana