Views
1 year ago

Kundana ePaper - 03/06/2016

 • Text
 • Okwa
 • Kutya
 • Ashike
 • Nawa
 • Taya
 • Mboka
 • Ngoka
 • Osho
 • Ngaashi
 • Ndele
 • Kundana
 • Epaper

Kundana ePaper -

ISSN 2026-7797 Oshifo sho New Era Publication Corporation Vol. 03 No. 087 N.00 Mwa kwatelwa oishoshela Etitano, 03 June - 09 June 2016 MENI: • Killer Stars aandaanisi dhingi mOnooli • Ethigathano lyaCOSAFA nuumvo moNamibia • Omaitavelo opamufyuululwakalo a puka Hipondoka a indile aandjokononi ya EPANDJA 3 pekapeke omazimo EPANDJA 5 Eengodi natango kadhina onetwork EPANDJA 9 Swartbaster naOgopa Butterfly ya topoka Tel:(065) 238990; Fax: (065) 231305; P/Bag 13364 Windhoek; email: hshaanika@kundana.com.na; website: www.kundana.com.na

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana